خرید مبل استیل یا راحتی

انتشار:
خرید مبل استیل یا راحتی امتیاز: 1 نفر از 228

انتخاب بین مبل راحتی - مبل استیل و مبل کلاسیک بستگی به چند عامل دارد

1- میزان فضای شما اگر فضای بزرگی دارید در قسمتی از سال یک دست راحتی و در قسمت دیگر می توانید از مبل استیلو کلاسیک استفاده کنید که اصولا این دو مبل تقریبا در  یک رده هستند

2- میزان بودجه شما : اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم از قیمت بالا به پایین گرانترین: مبل استیل سپس مبل کلاسیک و در آخر مبل راحتی است

3- میزان تغییرات شما: در صورتیکه تمایل دارید هر سال مبل خود را تغییر دهید به صرفه ترین خرید مبل راحی است

دیدگاه های سایر کاربران

دیدگاه خود را با مادر میان بگذارید.

moblomiz instagram