کاهش قیمت کل سرویس خواب ها

انتشار:
کاهش قیمت کل سرویس خواب ها امتیاز: 1 نفر از 660

با توجه به کاهش قیمت MDF در بازار شرکت مبل و میز نیز قیمت محصولات وابسته به MDF را کاهش داد. این تغییر قیمت برای سرویس خواب ها در رده سنی نوزاد نوجوان و بزرگسال حدود 20 درصد بود که امید است این کاهش قیمت ها سبب شود مشتریان عزیز ما با دغدغه کمتری سرویس خواب مورد نظرشان را تهیه نمایند

به امید کاهش قیمت بقیه محصولات

دیدگاه های سایر کاربران

دیدگاه خود را با مادر میان بگذارید.