اصول طراحی مبلمان منزل

دانستن خواسته های مشتریان بواسطه یک رویکرد مشتری مدارانه در طراحی مبلمان که از طریق روشهای مختلف بدست می آید، نقش بسیار مهمی در طراحی محصول دارد تا بتوان مبلمانی را طراحی کرد که با خواسته های مشتریان هماهنگ باشد و به گونه ای طراحی شود که با شرایطی که مشتری در نظر دارد همسانی بیشتری داشته باشد و در واقع مشتری مداری در طراحی مبلمان لحاظ گردد لذا در ارگونومی مبحثی مطرح گردید با عنوان مهندسی کَنسی( احساس ) یا ارگونومی کَنسی که واژه ای ژاپنی است و در دهه ی ۱۹۷۰ توسط فردی ژاپنی به نام( میتسو ناگاماچی )بنانهاده شد.

در مهندسی کَنسی به بررسی احساس و نگرش افراد استفاده کننده از یک محصول در مورد طراحی آن محصول پرداخته می شود و با کمک نتایج حاصل به طراحی پرداخته می شود. استفاده از نظرات استفاده کنندگان جهت بدست آوردن بازاری مطمئن بسیار حائز اهمیت است و نمی توان با الگوبرداری از نمونه های خارجی سلیقه داخلی را با آن وفق داد، بلکه بایست آن طرح ها را با سلایق موجود مطابق نمود.

می توان با بررسی نظرات و احساس استفاده کنندگان از مبلمان های تولیدی با کمک ابزار و روشهای مختلف و تجزیه و تحلیل متناسب با روش بررسی به یکسری نتایج برسیم که اگر این نتایج به خوبی تفسیر و تعبیر شوند، اطلاعات مناسبی در مورد عناصر طراحی به طراح  می رسد و طراح نیز می تواند با در نظر گرفتن دیگر عوامل تأثیرگذار، یک طراحی جدید با استفاده از بررسی کَنسی خلق نماید که یقیناً اینگونه مشتری مداری در طراحی مبلمان که با لحاظ کردن نظرات استفاده کنندگان بوجود می آیند، بیشتر مورد پسند و رضایت ایشان قرار می گیرد.

 

در طراحی و خرید مبلمان اصول ارگونومی زیر را مد نظر بگیرید :

پشتی

در رعایت اصول ارگونومی ، به منظور فراهم کردن یک موقعیت مناسب برای نشستن باید در قسمت عضلات پشت و گردن حداقل فشار را نسبت به کفه صندلی داشته باشیم که تقریبا با زاویه ۵ درجه قدرت جابجایی نسبت به وزن فرد را داشته باشد و در نتیجه با تکیه بر پشتی احساس راحتی کامل به فرد دست دهد، زاویه کفه صندلی با پشتی تقریبا باید ۱۰۵ درجه باشد ( ۱۰۰-۱۱۰ درجه ) و ارتفاع آن برای نوع متوسط حدود ۶۴.۵ سانتیمتر باشد، پشتی باید در ناحیه کمر دارای بر جستگی به سمت جلو باشد که به تدریج به طرف بالا از برجستگی آن کاسته شده و هم تراز سطح پشتی شود.

کفی

با توجه به اصول ارگونومی ،کفی باید به گونه ای باشد که:
1)  در مدت طولانی راحت باشد

2)  از نظر روانی رضایت بخش باشد

3)  برای انجام وظیفه یا فعالیتی که باید صورت پذیرد، حالت مناسبی داشته باشد

4)  سطح کفی، کم و بیش صاف باشد و بهتر است لبه جلویی آن گرد و مدور باشد

5)  لایه پوشاننده سطح آن باید سفت و محکم باشد (در اثر نشستن یک فرد چاق نباید از ۲.۵ سانتیمتر تغییر

وضعیتش تجاوز کند)

6)  لایه پوشاننده در برابر هوا نفوذ ناپذیر باشد.

7)  طول و عرض آن در حدود ۵۵ در ۴۳.۵ سانتیمتر بوده و در اغلب موارد زاویه سطح آن باید دارای شیب

۵ تا ۱۰ درجه باشد.

ارتفاع صندلی

اصول ارگونومی می گوید که بهترین وضعیت ارتفاع کفه صندلی جهت نشستن افرادی که دارای رشد کامل هستند حدود ۴۳ سانتیمتر است البته بهتر است صندلی قابل تنظیم در ارتفاع باشد تا به راحتی بتوان ارتفاع مورد نظر برای افراد را به دست آورد.

تکیه گاه ساعد

تکیه گاه ساعد حمایت خوبی برای بدن ایجاد کرده و به نشست و بر خاست شخص کمک می کند و طول آن نباید بیش از ۳۵ سانتیمتر جلوی پشتی صندلی ادامه داشته باشد وباید ارتفاع آن بین ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر باشد، همچنین عرض آن باید در حدود ۱۰ سانتیمتر بین تکیه گاه ساعد و پشتی وجود داشته باشد. صندلی مناسب باید حتی المقدور دارای تکیه گاه سر و گردن قابل تنظیم، پشتی قابل نوسان چرخدار، پنج پایه و قفل دار باشد ولی برای نشستن معمولی و بدون فعالیت خاص مثل سالن های انتظار این وضعیت ها ضروری نیستند.
با توجه به موارد ذکر شده هنگام طراحی و تولید مبلمان همچنین هنگام خرید میتوانید بهترین بهره و آسایش را هم‌زمان با رعایت اصول سلامت کسب کنید

 

تهیه کننده مقاله:رضا جعفرنژاد  طراح و تولید کننده منتخب مبلمان مهر ماه 1396

دیدگاه های سایر کاربران

دیدگاه خود را با مادر میان بگذارید.