اتمام زمان ثبت سفارش در سایت مبل و میز

انتشار:
اتمام زمان ثبت سفارش در سایت مبل و میز امتیاز: 4.1 - 4.1

با توجه به تعداد بالای سفارشات سایت مبل و میز قادر به ثبت سفارش نبوده لذا خواهشمند است تا قبل از 20 فروردین درخواست ثبت سفارش ندهند زیرا امکان تحویل وجود ندارد. پیشاپیش عید نوروز را به شما تبریک می گوییم و بسیار شرمنده عزیزانی هستیم که افتخار خدمت برایشان را نداشته ایم

دیدگاه های سایر کاربران

دیدگاه خود را با مادر میان بگذارید.