چهارشنبه های طلایی مبل و میز

مدیریت سایت تصمیم گرفته برای مشتریان عزیزی که مدام به سایت سر میزنند تخفیفاتی در نظر گیرد به همین دلیل قرار شد از ناریخ 1396/9/15 هر چهارشنبه حداقل دو ست مبلمان را با تخفیف در سایت عرضه کند این هدیه سایت ما به دنبال کنندگان و مشتریان عزیزمان است

دیدگاه های سایر کاربران

دیدگاه خود را با مادر میان بگذارید.